Regulamin PGM

Moderatorzy: Moderatorzy, Instruktorzy

Awatar użytkownika
markooff
major
major
Posty: 5930
Rejestracja: 22 sty 2017, 19:11
Lokalizacja: DC (District Cracovia)
Kontakt:

Regulamin PGM

Post autor: markooff » 10 lis 2017, 20:41

1. Definicje
 • 1.1. Grupa dalej zwana: "Grupa PGM" , "Polska Grupa Militarna", "PGM".
 • 1.2. Sztab - Dowódca Grupy, Oficerowie, ciało decyzyjno-doradcze Grupy.
 • 1.3. Dowódca Grupy - Ojciec Dyrektor, założyciel Grupy, najwyższy stopniem oficer grupy.
 • 1.4. Oficerowie​ ​- wybrani przez Dowódce i Sztab Grupy​ ​członkowie grupy, osoby decyzyjne i dowódcze, stanowiące ścisłą Kadrę PGM.
 • 1.5. Instruktorzy​ ​- wybrani przez Sztab ​członkowie Grupy odpowiedzialni razem z oficerami za prowadzenie szkoleń i przygotowywanie materiałów szkoleniowych.
 • 1.6. Mission Maker - członek grupy tworzący misje na potrzeby grupy.
 • 1.7 Członek Grupy - osoba, która została przyjęta na stałe do Grupy (przeszedł z wynikiem pozytywnym rekrutację do Grupy).
 • 1.8. Kadet - osoba, starająca się o przyjęcie do grupy i i przyjęta na okres próbny kończący się egzaminem na członka Grupy.
 • 1.9. Zawartość (ang. content) - aplikacje, skrypty, mody, modele, filmy, misje, grafika, teksty własne itd.
 • 1.10. Gra fabularna (ang. Role-Play ) - odgrywanie przez graczy określonej roli, tutaj podstawową rolą jest żołnierz USMC lub USAF podczas rozgrywek członkowie zobowiązani są w miarę możliwości zachowywać zasady Role-Play.
 • 1.11. Ban na serwer ArmA 3 - czasowe lub permanentne wykluczenie ze wszelkich zajęć, działań a także możliwości wejścia na serwer Arma 3 Grupy.
 • 1.12. Dodatkowe grupy Forum zawarte w punkcje: 4.3 Forum Grupy.
 • 1.13. Zasady grup i dodatkowe grupy zawarte w punkcje: 9. Dodatkowe.
2. Zasady ​​Ogólne​​ Grupy
 • 2.1. Każdy członek Grupy ma obowiązek posiadania aktywnego konta na Forum Grupy.
 • 2.2. Każdy członek Grupy ma obowiązek odwiedzania regularnie forum, w tym sprawdzania czy nie wystąpiły aktualizacje listy modów, zmiany regulaminu itd.
 • 2.3. Posiadanie kilku kont na forum jest zabronione. Nie pamiętasz hasła - zgłoś się do Sztabu.
 • 2.4 Każdy członek Grupy ma obowiązek zgłaszać nieobecność dłuższą niż 3 dni (poprzez indywidualny wątek na forum w sekcji Nieobecności).
 • 2.5. Każdy członek Grupy ma obowiązek dodania swojego "PlayerId" w swoim profilu.(co powoduje automatyczne dodanie go do grupowego squad.xml ).
 • 2.6. Używanie wulgaryzmów, prowokowanie kłótni, obrażanie lub nękanie innych członków grupy może wiązać się z otrzymaniem kary.
 • 2.7. Wszelkie zawartości (ang. content) zostają bezpłatnie udostępnione do użytku na rzecz Grupy. Autor zachowuje prawa autorskie, ale nie może w przypadku odejścia lub usunięcia z Grupy żądać ich usunięcia. Pod tym pojęciem rozumie się: misje, filmy, stream, grafikę, skrypty, itd.
 • 2.8. Każdy członek Grupy musi posiadać oryginalną kopie ArmA 3.
 • 2.9 Nick na forum/TeamSpeak oraz w grze musi być jednobrzmiący i prosty w wymowie, jak również nie może zawierać treści powszechnie uznanych za obraźliwe.
 • 2.10. Każdy członek Grupy ma prawo do przejścia do Rezerwy. Prośbę taką należy kierować do Sztabu.
 • 2.11. Członek Grupy nie przejawiający aktywności przez miesiąc, który nie zgłosił nieobecności/urlopu lub nie wniósł o przeniesienie do Rezerwy zostanie usunięty z Grupy.
 • 2.12. Odejście lub usuniecie z Grupy jest równoznaczne z utratą wszystkich przywilejów, uprawnień i stopnia.
 • 2.13 Członkom Grupy PGM zabrania się jednoczesnego uczestnictwa w Grupie PGM oraz innej grupie Arma3. O istnieniu indywidualnych wyjątków od tej zasady - decyduje SZTAB PGM.
 • 2.14 Zasady organizowania/uczestnictwa w JO:
 • 2.14.1 W JO z ramienia Grupy PGM może wziąć udział każda osoba będąca aktywnym członkiem PGM i jednocześnie nie będąca zawieszoną bądź w trakcie odbywania kary dyscyplinarnej lub kary za brak obecności/aktywnosci itp. Kadeci oraz osoby luźno stowarzyszone - nie zaliczają się do osób mogących brac udział w JO w zespole/łach PGM.
 • 2.14.2 Zapisy na JO są wywieszane na forum PGM (a także mogą być na stronach/forum Grupy organizującej dany JO)
 • 2.14.3 Pierwszeństwo w zajmowaniu slotów posiadają osoby z największym doświadczeniem (stażem/stopniem w Grupie) oraz posiadające wymagane specjalizacje i umiejętności potwierdzone. Potem miejsce na danym slocie przysługuje każdemu kto spełnia wymagania z pkt 2.14.1. Wtedy decyduje kolejność zgłoszenia się.
 • 2.14.4 Kary za nieodpowiednie zachowanie się na JO.
  W sytuacji nieodpowiedzialnego nielicującego z zasadami Grupy PGM zachowania się na/podczas rozgrywek JO możliwe jest czasowe zawieszenie, bądź dłuższe wykluczenie danego gracza z możliwości brania udziału w kolejnych rozgrywkach JO - na dowolny okres . O takiej formie wykluczenia/kary - decyduje SZTAB PGM po wnikliwym zbadaniu sprawy.
3. Zasady ​​rekrutacji (oraz Zasady Etyki PGM we współpracy z Innymi Grupami):
 • 3.1 Kandydat musi mieć ukończone 16 lat, a o odstępstwach od tej zasady decyduje sztab PGM.
 • 3.2 Kandydat który należy bądź należał do innej grupy w ciągu ostatnich trzech miesięcy musi koniecznie uzyskać najpierw zgodę Kierownictwa swojej poprzedniej grupy na przystąpienie do rekrutacji do Grupy PGM.
 • 3.3 Zgoda o której mowa w punkcie 3.2 musi być przedstawiona sztabowi PGM przez uprawnionego przedstawiciela grupy.
 • 3.4 W przypadku rozpadu grupy do której kandydat należał wcześniej termin z punktu 3.2 ulega skróceniu do jednego miesiąca, a osobą upoważnioną jest szef poprzedniej grupy.
 • 3.5 O uznaniu rozpadu grupy o którym mowa w punkcie 3.4 - za faktycznie zaistniały - decyduje sztab Grupy PGM po zasięgnięciu stosownej wiedzy w sprawie.
 • 3.6 Zatajenie faktu przynależności do innej grupy lub sfałszowanie zgody stanowi podstawę do wydalenia dyscyplinarnego z grupy PGM niezależnie od momentu ujawnienia.
 • 3.7 Kandydat jest zobowiązany rzetelnie wypełnić formularz rekrutacyjny, niezgodne ze stanem faktycznym wypełnienie formularza rekrutacyjnego stanowi podstawę do odrzucenia podania.
 • 3.8 Złożenie wniosku rekrutacyjnego oznacza akceptację regulaminu grupy.
 • 3.9 Przebieg rekrutacji:
  1. Kandydat zakłada konto na forum PGM i wypełnia formularz rekrutacyjny.
  2. Kandydat w ciągu 10 dni odbywa rozmowę rekrutacyjną z instruktorem na serwerze TS3(ts3.armaonline.pl) grupy.
  3. Kandydat zostaje przyjęty w poczet korpusu kadetów decyzją sztabu.
  4. Kandydat odbywa szkolenie podstawowe kadetów.
  5. Kandydat uczestniczy w eventach mil-sim, w których uczestniczy bądź je organizuje instruktor PGM. (W okresie 4 tygodni i 16 godz. rozgrywki lub 30 godz. rozgrywki).
  6. Kandydat zdaje egzamin kadeta (maksimum 2 podejścia).
  7. kandydat zostaje wcielony do korpusu szeregowych decyzją sztabu.
 • 3.10 Kandydat, który nie zaliczył egzaminu kadeta może ponownie ubiegać się o członkostwo w grupie nie wcześniej niż po sześciu miesiącach.
 • 3.11 Instruktor prowadzący bądź uczestniczący w rozgrywce z udziałem kadeta jest zobowiązany odnotować ten fakt wraz z czasem rozgrywki oraz uwagami w kartotekach osobowych.
 • 3.12. Kadet zobowiązany jest do ukończenia szkolenia podstawowego i pozytywnego zaliczenia egzaminu w ciągu 6 tygodni od daty przyjęcia do Grupy. Po pierwszym, nieudanym podejściu do egzaminu, kadetowi przysługuje drugie. Jeśli Kadet nie zda w dwóch podejściach egzaminu - zostaje automatycznie skreślony z listy kadetów oraz z Grupy PGM. Może złożyć podanie o ponowne przyjęcie do Grupy (w skład Kadetów) po nie mniej niż 6-ciu miesiącach.
 • 3.13. Niestawienie się na egzamin lub szkolenie, na które Kadet był
  zapisany może skutkować nie uwzględnieniem przy następnym terminie.4. Serwery Grupy
 • 4.1. Zasady Serwera ArmA3
  • 4.1.1. Serwer Arma3 przeznaczony jest dla członków Grupy i zaproszonych gości, działa 24h/7d.
  • 4.1.2. Hasło do serwera otrzymuje każdy członek Grupy.
  • 4.1.3. Na serwerze panują zasady Role-Play (patrz. Definicje 1.10.).
  • 4.1.4. Podczas rozgrywek zabronione jest używanie chatu w grze oraz chatu TeamSpeak3.
  • 4.1.5. Gracz zachowywujący się w sposób nieodpowiedni, naruszący zasady rozgrywki lub łamiący regulamin zostanie natychmiast wyrzucony z serwera.
  • 4.1.6. Zabrania się celowego uszkadzania lub niszczenia infrastruktury bazy.
  • 4.1.7. Zabrania się celowego uszkadzania lub niszczenia skrzynek, pojazdów, obrony bazy w szczególności w miejscach w pobliżu respawn'ów.
  • 4.1.8. Zabrania się zakłócania normalnej pracy bazy, w szczególności tzw. "Friendly Fire", ale także spawn'owania wrogich jednostek w obrębie bazy o ile rozgrywany scenariusz tego nie wymaga.
 • 4.2. Zasady TeamSpeak3
 • 4.2.1. Na serwerze TeamSpeak 3 obowiązuje zakaz skakania po kanałach.
 • 4.2.2 Zabronione jest posiadanie jakichkolwiek nazw nicków potocznie uważanych za obraźliwe.
 • 4.2.3. Uzyskanie pomocy jest możliwe na kanale do tego przeznaczonym [Pomoc Techniczna - ogólna]
 • 4.2.4 Całkowicie zakazujemy puszczania muzyki na kanale TFAR. Muzykę można puszczać na pozostałych kanałach po otrzymaniu zgody przez wszystkich użytkowników danego kanału.
 • 4.2.5. Zakaz tworzenia nazw kanałów potocznie uważanych za obraźliwe lub wulgarne. Każdy kanał z nazwami wulgarnymi lub obraźliwymi będzie usuwany natychmiastowo.
 • 4.2.6. Nie proś o rangę wyższą niż normal. Każdą wyższą rangę na serwerze nadaje i odbiera administracja Ts3 [Zarząd PGM]
 • 4.2.7. Jeśli znalazłeś błąd który można wykorzystać do uszkodzenia serwera zgłoś to natychmiastowo do Administratora TS3.
 • 4.2.8. Zakazujemy spamowania "poke' oraz "wiadomosciami prywatnymi".
 • 4.2.9. Na serwerze nie tolerujemy wyzwisk pod adresem innych osób czy ich rodzin, i takie osoby będą surowo karane.
  .
 • 4.3. Zasady Forum => zostaną opublikowane osobnym rozkazem
5.Zasady​ ​Szkoleń i Treningów.
 • 5.1. Instruktor jest zobowiązany opublikować listę szkoleń, które będzie prowadził. Termin szkolenia musi być opublikowany minimum 7 dni przed jego rozpoczęciem.
 • 5.2. Szkolenie Podstawowe odbywa się nawet jeżeli zapisze lub pojawi się jeden Kadet.
 • 5.3. Nieobecność Instruktora​ ​w terminie rozpisanego przez niego szkolenia bez usprawiedliwienia skutkuje konsekwencjami służbowymi, włączając zwolnienie z funkcji. Decyzje w tej sprawie podejmuje Sztab.
 • 5.4. Piątek jest zarezerwowany jako dzień treningowy członków Grupy. W czasie treningu nie mogą być prowadzone żadne inne szkolenia/zajęcia.
 • 5.5. Piątkowe szkolenia/treningi są prowadzenia według Głównego Planu Szkoleniowego Grupy.
 • 5.6. W czasie rozgrywania Misji lub JointOpa nie mogą być prowadzone żadne inne szkolenia/zajęcia.
 • 5.7. Na szkoleniu/treningu dowodzi/decyduje Instruktor prowadzący szkolenie/trening.
 • 5.8. Osoba niebiorąca udziału w szkoleniu/treningu ma prawo przebywać na serwerze, na terenie bazy i jest zobowiązana przestrzegać zasad opisanych w punkcje 4.1.
  5.9. Każdy Instruktor jest zobowiązany do rozpisania lub przeprowadzenia min. 1 szkolenia miesięcznie, w przypadku braku możliwości Instruktor jest zobowiązany o tym fakcie poinformować Sztab.
 • 5.10. Nie rozpisanie lub nieprzeprowadzenie minimalnej ilości szkoleń bez usprawiedliwienia skutkuje konsekwencjami służbowymi, włączając zwolnienie z funkcji. Decyzje w tej sprawie podejmuje Sztab.
6. Zasady​ ​​stream'owania​ ,​ ​nagrywania​ ​i​ ​publicznego​ ​udostępniania treningów/szkoleń/misji.
 • 6.1. Każdy członek Grupy ma prawo publikować swoje nagrania z misji i rozgrywek wolnych na oficjalnych kanałach Grupy. Dostęp do kanału przydziela Sztab.
 • 6.2. Każdy członek Grupy ma prawo publikować swoje nagrania z misji i rozgrywek wolnych na swoim prywatnym kanale za zgodą Sztabu i wszystkich osób uczestniczących w nagrywanej misji/wydarzeniu..
 • 6.3. Publikowanie nagrań ze szkoleń/treningów jest zabronione. Sztab w indywidualnych sytuacjach może postawić inaczej.
7.Nagrody i Kary
 • 7.1. Nagrody
  • 7.1.1. Nagroda jest to wyróżnienie członka Grupy przez Sztab za wybitne działa na rzecz grupy, osiągnięcia/umiejętności.
 • 7.2. Kary
  • 7.2.1. Możliwe kary w Grupie:
   • 7.2.1.1. Zakazy wejścia na serwer (Ban).
   • 7.2.1.2. Degradacja.
   • 7.2.1.3. Zwolnienie z pełnionych funkcji.
   • 7.2.1.4. Usunięcie z grupy.
  • 7.2.2. Do stosowania kar upoważniony jest Sztab.
  • 7.2.3. Członek Grupy na prawo do jednorazowego odwołania się od decyzji Sztabu. W takiej sytuacji Sztab ponownie rozpatrzy sytuacje.
8.Zasady Awansów i Odznaczeń
 • 8.1. Awanse ogłaszane w piątek przez cotygodniowym treningiem Grupy.
 • 8.2. Podstawą do przyznia Awansu są:
  • 8.2.1. Podnoszenie kwalifikacji oraz zdobywanie nowych specjalizacji.
  • 8.2.2. Znaczący wkład w rozwój Grupy.
  • 8.2.3. Obecność na treningach.
 • 8.3. O przyznawaniu awansów decyduje Sztab.
 • 8.4. W rozkazie zawierającym awans musi zostać podany powód awansu.
9. Dodatkowe
 • 9.1. Zasady grupy "Rezerwa"
  • 9.1.1. Przeniesie do Rezerwy odbywa się na wniosek członka Grupy, który nie może lub nie chce dłużej aktywnie uczestniczyć w rozgrywkach grupy.
  • 9.1.2. Wniosek musi zostać złożony w odpowiednim dziale i według wzoru.
  • 9.1.3. Każdy członek Rezerwy zachowuje stopień, traci jednak uprawnienia, przywileje oraz zostanie zwolniony z pełnionych funkcji.
  • 9.1.4. Każdy członek Rezerwy ma prawo powrócić z Rezerwy.
  • 9.1.5. Każdy członek Rezerwy posiada dostęp do Forum, TeamSpeak'a 3, posiada uprawnienia zwykłego członka Grupy.
 • 9.2. Zasady grupy "Zawieszony"
  • 9.2.1. Do grupy Zawieszony zostaje przeniesiony członek Grupy, który został ukarany przez Sztab, za złamanie Regulaminu, karygodne zachowanie.
 • 9.3. Mission Making
  • 9.3.1. Każdy Mission Maker zobowiązany jest tworzyć misje na bazie szablonu misji udostępnionego w Dziale "Kącik mission-makera"
  • 9.3.2. Misja musi mieć odpowiednią nazwę, bez spacji, oraz ewentualna wersją misji.
  • 9.3.3. Używanie licencjonowanych utworów muzycznych oraz dźwięków oraz innych materiałów bez pisemnej zgody licencjodawcy jest zabronione.
  • 9.3.4. Misja z slotem "Zeus", musi być w pełni grywalna bez Zeus'a.
 • 9.4. Rozkazy dotyczące awansów, przyjęcia w poczet Kadetów, przyjęcia do Grupy, nadanie funkcji są publikowane w Piątek o godzinie 18:00 i odczytane na apelu przed treningiem.
 • 9.5. Zasady organizowania misji, treningów, wydarzeń wymagających wyłączności serwera
  • 9.5.1. Organizator jest zobowiązany opublikować temat minimum 7 dni przed rozpoczęciem wydarzenia, w którym muszą zostać umieszczone stosowne informacje.
  • 9.5.2. W przypadku zgłoszenia dwóch wydarzeń w tym samym terminie odbywa się wydarzenie o wyższym priorytecie, patrz 9.5.3.
  • 9.5.3. Priorytet wydarzeń na serwerze ArmA3:
   • Testy techniczne, konserwacja serwera, naprawa błędów, usterek, które bezpośrednio powodują niestabilność lub nieprawidłową prace serwera.
   • Szkolenia lub treningi.
   • Misje, w których uczestniczą członkowie innych grup (czyt. JoinOP)
   • Misje zwyczajne, przygotowane dla członków Grupy.
  • 9.5.4. Wydarzenie organizowane przez członka Grupy, nie pełniący funkcji Instruktora lub nie będący członkiem sztabu muszą zostać zatwierdzone przez Dowódce Grupy.
  • 9.5.5. W czasie trwania wydarzenia wszyscy członkowie Grupy z wyjątkiem Dowódcy Grupy zobowiązani podporządkować się poleceniom organizatora.
  • 9.5.6. Organizator musi działać w zgodzie z Regulaminem Grupy.

10. Postanowienia Końcowe
 • 10.1. Sztab​ ​zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu w dowolnym
  momencie.
 • 10.2. Informacja o zmianie Regulaminu pojawi się w odpowiednim Rozkazie.
 • 10.3. W sytuacjach nie objętych Regulaminem decyduje Dowódca Grupy.
 • 10.4. W przypadku nieobecności Dowódcy Grupy decyduje najwyższy stopniem członek Sztabu.
ostatnia aktualizacja - 18.02.2021
Холодно, хмуро...
И мрачно в душе
Как мог знать я что ты умрёшь?

Салют отцам и нашим дедам -
Заветам их всегда верны.
[...]

Επισμηναγός μαρκοοϕϕ

Zablokowany