Regulamin Polskiej Grupy Militarnej

 

1. Definicje

 

 • 1.1. Grupa dalej zwana: "Grupa PGM" , "Polska Grupa Militarna", "PGM".
 • 1.2. Sztab - Dowódca Grupy, Oficerowie, ciało decyzyjno-doradcze Grupy.
 • 1.3. Dowódca Grupy - Ojciec Dyrektor, założyciel Grupy, najwyższy stopniem oficer grupy.
 • 1.4. Oficerowie​ ​- wybrani przez Dowódce i Sztab Grupy​ ​członkowie grupy, osoby decyzyjne i dowódcze, stanowiące ścisłą Kadrę PGM.
 • 1.5. Instruktorzy​ ​- wybrani przez Sztab ​członkowie Grupy odpowiedzialni razem z oficerami za prowadzenie szkoleń i przygotowywanie materiałów szkoleniowych.
 • 1.6. Mission Maker - członek grupy tworzący misje na potrzeby grupy.
 • 1.7 Członek Grupy - osoba, która została przyjęta na stałe do Grupy (przeszedł z wynikiem pozytywnym rekrutację do Grupy).
 • 1.8. Kadet - osoba, starająca się o przyjęcie do grupy i i przyjęta na okres próbny kończący się egzaminem na członka Grupy.
 • 1.9. Zawartość (ang. content) - aplikacje, skrypty, mody, modele, filmy, misje, grafika, teksty własne itd.
 • 1.10. Gra fabularna (ang. Role-Play ) - odgrywanie przez graczy określonej roli, tutaj podstawową rolą jest żołnierz USMC lub USAF podczas rozgrywek członkowie zobowiązani są w miarę możliwości zachowywać zasady Role-Play.
 • 1.11. Ban na serwer ArmA 3 - czasowe lub permanentne wykluczenie ze wszelkich zajęć, działań a także możliwości wejścia na serwer Arma 3 Grupy.
 • 1.12. Dodatkowe grupy Forum zawarte w punkcje: 4.3 Forum Grupy.
 • 1.13. Zasady grup i dodatkowe grupy zawarte w punkcje: 9. Dodatkowe

 

2. Zasady ​​Ogólne​​ Grupy

 

 • 2.1. Każdy członek Grupy ma obowiązek posiadania aktywnego konta na Forum Grupy.
 • 2.2. Każdy członek Grupy ma obowiązek odwiedzania regularnie forum, w tym sprawdzania czy nie wystąpiły aktualizacje listy modów, zmiany regulaminu itd.
 • 2.3. Posiadanie kilku kont na forum jest zabronione. Nie pamiętasz hasła - zgłoś się do Sztabu.
 • 2.4 Każdy członek Grupy ma obowiązek zgłaszać nieobecność dłuższą niż 3 dni (poprzez indywidualny wątek na forum w sekcji Nieobecności).
 • 2.5. Każdy członek Grupy ma obowiązek dodania swojego "PlayerId" w swoim profilu.(co powoduje automatyczne dodanie go do grupowego squad.xml ).
 • 2.6. Używanie wulgaryzmów, prowokowanie kłótni, obrażanie lub nękanie innych członków grupy może wiązać się z otrzymaniem kary.
 • 2.7. Wszelkie zawartości (ang. content) zostają bezpłatnie udostępnione do użytku na rzecz Grupy. Autor zachowuje prawa autorskie, ale nie może w przypadku odejścia lub usunięcia z Grupy żądać ich usunięcia. Pod tym pojęciem rozumie się: misje, filmy, stream, grafikę, skrypty, itd.
 • 2.8. Każdy członek Grupy musi posiadać oryginalną kopie ArmA 3.
 • 2.9 Nick na forum/TeamSpeak oraz w grze musi być jednobrzmiący i prosty w wymowie, jak również nie może zawierać treści powszechnie uznanych za obraźliwe.
 • 2.10. Każdy członek Grupy ma prawo do przejścia do Rezerwy. Prośbę taką należy kierować do Sztabu.
 • 2.11. Członek Grupy nie przejawiający aktywności przez miesiąc, który nie zgłosił nieobecności/urlopu lub nie wniósł o przeniesienie do Rezerwy zostanie usunięty z Grupy.
 • 2.12. Odejście lub usuniecie z Grupy jest równoznaczne z utratą wszystkich przywilejów, uprawnień i stopnia.

 

3. Zasady ​​rekrutacji:

 

 • 3.1. Każdy chętny do wstąpienia w szeregi Grupy zobowiązany jest do przeczytania regulaminu Grupy oraz po zaliczeniu w poczet Kadetów, do zapoznania się z poleconymi przez instruktorów materiałami szkoleniowymi.
 • 3.2. Każdy chętny do wstąpienia w szeregi Grupy musi mieć ukończone 16 lat. Sztab może w indywidualnych wypadkach pominąć tą zasadę.
 • 3.3. Chętny musi złożyć podanie według wzoru i poczekać na jego akceptację przez Sztab.
 • 3.4. Po akceptacji podania kandydat jest zobowiązany do przejścia rozmowy wstępnej na serwerze TeamSpeak 3. Rozmowy wstępne może przeprowadzić: Oficerowie, Instruktorzy.
 • 3.5. Kadet zobowiązany jest do ukończenia szkolenia podstawowego i pozytywnego zaliczenia egzaminu w ciągu 6 tygodni od daty przyjęcia do Grupy. Po pierwszym, nieudanym podejściu do egzaminu, kadetowi przysługuje drugie. Jeśli Kadet nie zda w dwóch podejściach egzaminu - zostaje automatycznie skreślony z listy kadetów oraz z Grupy PGM. Może złożyć podanie o ponowne przyjęcie do Grupy (w skład Kadetów) po nie mniej niż 6-ciu miesiącach.
 • 3.7. Niestawienie się na misję egzamin lub szkolenie, na które Kadet był
  zapisany może skutkować nie uwzględnieniem przy następnym terminie.

 

4. Serwery Grupy

 

4.1. Zasady Serwera ArmA3

 

 • 4.1.1. Serwer Arma3 przeznaczony jest dla członków Grupy i zaproszonych gości, działa 24h/7d.
 • 4.1.2. Hasło do serwera otrzymuje każdy członek Grupy.
 • 4.1.3. Na serwerze panują zasady Role-Play (patrz. Definicje 1.10.).
 • 4.1.4. Podczas rozgrywek zabronione jest używanie chatu w grze oraz chatu TeamSpeak3.
 • 4.1.5. Gracz zachowywujący się w sposób nieodpowiedni, naruszący zasady rozgrywki lub łamiący regulamin zostanie natychmiast wyrzucony z serwera.
 • 4.1.6. Zabrania się celowego uszkadzania lub niszczenia infrastruktury bazy.
 • 4.1.7. Zabrania się celowego uszkadzania lub niszczenia skrzynek, pojazdów, obrony bazy w szczególności w miejscach w pobliżu respawn'ów.
 • 4.1.8. Zabrania się zakłócania normalnej pracy bazy, w szczególności tzw. "Friendly Fire", ale także spawn'owania wrogich jednostek w obrębie bazy o ile rozgrywany scenariusz tego nie wymaga.

  

4.2. Zasady TeamSpeak3 

 

 • 4.2.1. Na serwerze TeamSpeak 3 obowiązuje zakaz skakania po kanałach.
 • 4.2.2 Zabronione jest posiadanie jakichkolwiek nazw nicków potocznie uważanych za obraźliwe.
 • 4.2.3. Uzyskanie pomocy jest możliwe na kanale do tego przeznaczonym [Pomoc Techniczna - ogólna]
 • 4.2.4 Całkowicie zakazujemy puszczania muzyki na kanale TFAR. Muzykę można puszczać na pozostałych kanałach po otrzymaniu zgody przez wszystkich użytkowników danego kanału.
 • 4.2.5. Zakaz tworzenia nazw kanałów potocznie uważanych za obraźliwe lub wulgarne. Każdy kanał z nazwami wulgarnymi lub obraźliwymi będzie usuwany natychmiastowo.
 • 4.2.6. Nie proś o rangę wyższą niż normal. Każdą wyższą rangę na serwerze nadaje i odbiera administracja Ts3 [Zarząd PGM]
 • 4.2.7. Jeśli znalazłeś błąd który można wykorzystać do uszkodzenia serwera zgłoś to natychmiastowo do Administratora TS3.
 • 4.2.8. Zakazujemy spamowania "poke' oraz "wiadomosciami prywatnymi".
 • 4.2.9. Na serwerze nie tolerujemy wyzwisk pod adresem innych osób czy ich rodzin, i takie osoby będą surowo karane.

 

5. Zasady​ ​Szkoleń i Treningów.

 

 • 5.1. Instruktor jest zobowiązany opublikować listę szkoleń, które będzie prowadził. Termin szkolenia musi być opublikowany minimum 7 dni przed jego rozpoczęciem.
 • 5.2. Szkolenie Podstawowe odbywa się nawet jeżeli zapisze lub pojawi się jeden Kadet.
 • 5.3. Nieobecność Instruktora​ ​w terminie rozpisanego przez niego szkolenia bez usprawiedliwienia skutkuje konsekwencjami służbowymi, włączając zwolnienie z funkcji. Decyzje w tej sprawie podejmuje Sztab.
 • 5.4. Piątek jest zarezerwowany jako dzień treningowy członków Grupy. W czasie treningu nie mogą być prowadzone żadne inne szkolenia/zajęcia.
 • 5.5. Piątkowe szkolenia/treningi są prowadzenia według Głównego Planu Szkoleniowego Grupy.
 • 5.6. W czasie rozgrywania Misji lub JointOpa nie mogą być prowadzone żadne inne szkolenia/zajęcia.
 • 5.7. Na szkoleniu/treningu dowodzi/decyduje Instruktor prowadzący szkolenie/trening.
 • 5.8. Osoba niebiorąca udziału w szkoleniu/treningu ma prawo przebywać na serwerze, na terenie bazy i jest zobowiązana przestrzegać zasad opisanych w punkcje 4.1.
  5.9. Każdy Instruktor jest zobowiązany do rozpisania lub przeprowadzenia min. 1 szkolenia miesięcznie, w przypadku braku możliwości Instruktor jest zobowiązany o tym fakcie poinformować Sztab.
 • 5.10. Nie rozpisanie lub nieprzeprowadzenie minimalnej ilości szkoleń bez usprawiedliwienia skutkuje konsekwencjami służbowymi, włączając zwolnienie z funkcji. Decyzje w tej sprawie podejmuje Sztab.

  

6. Zasady​ ​​stream'owania​ ,​ ​nagrywania​ ​i​ ​publicznego​ ​udostępniania treningów/szkoleń/misji.

  

 • 6.1. Każdy członek Grupy ma prawo publikować swoje nagrania z misji i rozgrywek wolnych na oficjalnych kanałach Grupy. Dostęp do kanału przydziela Sztab.
 • 6.2. Każdy członek Grupy ma prawo publikować swoje nagrania z misji i rozgrywek wolnych na swoim prywatnym kanale za zgodą Sztabu i wszystkich osób uczestniczących w nagrywanej misji/wydarzeniu..
 • 6.3. Publikowanie nagrań ze szkoleń/treningów jest zabronione. Sztab w indywidualnych sytuacjach może postawić inaczej.

  

 7.Nagrody i Kary

  

7.1. Nagrody

  

 • 7.1.1. Nagroda jest to wyróżnienie członka Grupy przez Sztab za wybitne działa na rzecz grupy, osiągnięcia/umiejętności.

  

7.2. Kary

 

 • 7.2.1. Możliwe kary w Grupie:
  • 7.2.1.1. Zakazy wejścia na serwer (Ban).
  • 7.2.1.2. Degradacja.
  • 7.2.1.3. Zwolnienie z pełnionych funkcji.
  • 7.2.1.4. Usunięcie z grupy.
 • 7.2.2. Do stosowania kar upoważniony jest Sztab.
 • 7.2.3. Członek Grupy na prawo do jednorazowego odwołania się od decyzji Sztabu. W takiej sytuacji Sztab ponownie rozpatrzy sytuacje.

 

 8. Zasady Awansów i Odznaczeń

  

 • 8.1. Awanse ogłaszane w piątek przez cotygodniowym treningiem Grupy.
 • 8.2. Podstawą do przyznia Awansu są:
  • 8.2.1. Podnoszenie kwalifikacji oraz zdobywanie nowych specjalizacji.
  • 8.2.2. Znaczący wkład w rozwój Grupy.
  • 8.2.3. Obecność na treningach.
 • 8.3. O przyznawaniu awansów decyduje Sztab.
 • 8.4. W rozkazie zawierającym awans musi zostać podany powód awansu.

  

9. Dodatkowe

  

9.1. Zasady grupy "Rezerwa"

 

 • 9.1.1. Przeniesie do Rezerwy odbywa się na wniosek członka Grupy, który nie może lub nie chce dłużej aktywnie uczestniczyć w rozgrywkach grupy.
 • 9.1.2. Wniosek musi zostać złożony w odpowiednim dziale i według wzoru.
 • 9.1.3. Każdy członek Rezerwy zachowuje stopień, traci jednak uprawnienia, przywileje oraz zostanie zwolniony z pełnionych funkcji.
 • 9.1.4. Każdy członek Rezerwy ma prawo powrócić z Rezerwy.
 • 9.1.5. Każdy członek Rezerwy posiada dostęp do Forum, TeamSpeak'a 3, posiada uprawnienia zwykłego członka Grupy.

 

9.2. Zasady grupy "Zawieszony"

 

 • 9.2.1. Do grupy Zawieszony zostaje przeniesiony członek Grupy, który został ukarany przez Sztab, za złamanie Regulaminu, karygodne zachowanie.

 

9.3. Mission Making

  

 • 9.3.1. Każdy Mission Maker zobowiązany jest tworzyć misje na bazie szablonu misji udostępnionego w Dziale "Kącik mission-makera"
 • 9.3.2. Misja musi mieć odpowiednią nazwę, bez spacji, oraz ewentualna wersją misji.
 • 9.3.3. Używanie licencjonowanych utworów muzycznych oraz dźwięków oraz innych materiałów bez pisemnej zgody licencjodawcy jest zabronione.
 • 9.3.4. Misja z slotem "Zeus", musi być w pełni grywalna bez Zeus'a.
 • 9.4. Rozkazy dotyczące awansów, przyjęcia w poczet Kadetów, przyjęcia do Grupy, nadanie funkcji są publikowane w Piątek o godzinie 18:00 i odczytane na apelu przed treningiem.
 • 9.5. Zasady organizowania misji, treningów, wydarzeń wymagających wyłączności serwera
 • 9.5.1. Organizator jest zobowiązany opublikować temat minimum 7 dni przed rozpoczęciem wydarzenia, w którym muszą zostać umieszczone stosowne informacje.
 • 9.5.2. W przypadku zgłoszenia dwóch wydarzeń w tym samym terminie odbywa się wydarzenie o wyższym priorytecie, patrz 9.5.3.
 • 9.5.3. Priorytet wydarzeń na serwerze ArmA3:
 • Testy techniczne, konserwacja serwera, naprawa błędów, usterek, które bezpośrednio powodują niestabilność lub nieprawidłową prace serwera.
 • Szkolenia lub treningi.
 • Misje, w których uczestniczą członkowie innych grup (czyt. JoinOP)
 • Misje zwyczajne, przygotowane dla członków Grupy.
 • 9.5.4. Wydarzenie organizowane przez członka Grupy, nie pełniący funkcji Instruktora lub nie będący członkiem sztabu muszą zostać zatwierdzone przez Dowódce Grupy.
 • 9.5.5. W czasie trwania wydarzenia wszyscy członkowie Grupy z wyjątkiem Dowódcy Grupy zobowiązani podporządkować się poleceniom organizatora.
 • 9.5.6. Organizator musi działać w zgodzie z Regulaminem Grupy.

 

10. Postanowienia Końcowe

 

 • 10.1. Sztab​ ​zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu w dowolnym
  momencie.
 • 10.2. Informacja o zmianie Regulaminu pojawi się w odpowiednim Rozkazie.
 • 10.3. W sytuacjach nie objętych Regulaminem decyduje Dowódca Grupy.
 • 10.4. W przypadku nieobecności Dowódcy Grupy decyduje najwyższy stopniem członek Sztabu.

Statystyka

Odwiedza nas 32 gości oraz 0 użytkowników.

Info

Użytkowników:
8
Artykułów:
17
Odsłon artykułów:
115107

PGM TS Server

Login Form

Iaculis justo posuere metus faucibus hac ante senectus.